Školy

Hlavním posláním Akademie CZ.NIC je osvěta a vzdělávání v oblasti internetových technologií. Proto také školám, pedagogům i studentům nabízíme kurzy jak v našich učebnách tak i přímo ve školách.

(Ne) bezpečný mobil

Seminář je zaměřen na možná nebezpečí spojená s využíváním mobilního telefonu. V rámci základních bezpečnostních doporučení se žáci seznámí např. s možnostmi ochrany telefonu před neoprávněným přístupem nebo krádeží či pravidly instalace nových aplikací. Zvláštní část je věnována používání fotoaparátu a kamery včetně pravidel pro sdílení fotek na sociálních sítích a dále ochraně soukromí v souvislosti s používáním tzv. geolokace (geo-tagging). V neposlední řadě jsou posluchači upozorněni i na možná finanční rizika v podobě poplatků v aplikacích, plateb za data po překročení tzv. FUP či roamingu a zdravotní rizika.

Pro žáky věku 10 - 15 let | délka 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

Svět domén

Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními principy fungování systému doménových jmen (DNS), typy jednotlivých domén (národní domény – ccTLD, generické domény – gTLD včetně tzv. nových generických domén), možnostmi registrace doménových jmen (zejména v doméně .cz), ale i řešení případných vlastnických sporů. Celá přednáška je doplněna o zajímavé informace ze světa doménových jmen a odpovědi na otázky spojené například s používáním diakritiky či cenami nejdražších nových gTLD. Celá přednáška je koncipována jako netechnická a je tak vhodná i pro studenty gymnázií či ekonomických oborů na středních školách. Své posluchače si ale jistě najde i na vysokých školách.

Pro studenty středních škol | délka 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

Fungování Internetu

Přednáška se zabývá vymezením pojmů v oblasti internetové bezpečnosti, vývojem Internetu od jeho vzniku po současnost, doménami a systémem doménových jmen. Budeme se věnovat i sociálním sítím a diskuzi o kyberšikaně včetně příkladů výhod a nevýhod užívání služeb sociálních sítí.

Pro žáky věku 8-13 let | délka 60 - 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

Sociální sítě

Představíme si pojem sociální síť a její vývoj v průběhu času. Budeme se zabývat nejznámějšími sociálními sítěmi, jejich funkcemi, výhodami a nevýhodami také, jak si na nich hlídat soukromí. Přednáška obsahuje i jednotlivé příklady kyberšikany, podílejí se na ní i dospívající, kteří si sami prošli kyberšikanou.

Pro žáky od 13 let | časová dotace 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě