Školy

Hlavním posláním Akademie CZ.NIC je osvěta a vzdělávání v oblasti internetových technologií. Proto také školám, pedagogům i studentům nabízíme kurzy jak v našich učebnách tak i přímo ve školách.

Název kurzu Datum Místo Cena s DPH Zbývá míst
Kyberšikana a další rizikové jevy na Internetu 23.03.2020 Praha 3 1 815 Kč 5 Přihlásit
Turris prakticky 01.04.2020 Praha 3 605 Kč 10 Přihlásit
Turris prakticky 04.05.2020 Brno 605 Kč 8 Přihlásit
Kyberšikana a další rizikové jevy na Internetu 13.05.2020 Brno 1 815 Kč 24 Přihlásit
Bezpečnost a soukromí na Internetu 10.06.2020 Praha 3 1 210 Kč 16 Přihlásit
Kyberšikana a další rizikové jevy na Internetu 11.06.2020 Praha 3 1 815 Kč 17 Přihlásit
Kyberšikana a další rizikové jevy na Internetu 25.06.2020 Ostrava 1 815 Kč 12 Přihlásit
Turris prakticky 26.06.2020 Ostrava 605 Kč 11 Přihlásit

Kyberšikana

Přednáška provede účastníky různými formami kyberšikany, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování a zastrašování, krádež identity, průnik na účet s cílem dehonestovat oběť nebo vydírání. Účastníci se seznámí také s principy sociálního inženýrství, sextingu a různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k Internetu.

Pro žáky věku 12+ | délka 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

(Ne) bezpečný mobil

Seminář je zaměřen na možná nebezpečí spojená s využíváním mobilního telefonu. V rámci základních bezpečnostních doporučení se žáci seznámí např. s možnostmi ochrany telefonu před neoprávněným přístupem nebo krádeží či pravidly instalace nových aplikací. Zvláštní část je věnována používání fotoaparátu a kamery včetně pravidel pro sdílení fotek na sociálních sítích a dále ochraně soukromí v souvislosti s používáním tzv. geolokace (geo-tagging). V neposlední řadě jsou posluchači upozorněni i na možná finanční rizika v podobě poplatků v aplikacích, plateb za data po překročení tzv. FUP či roamingu a zdravotní rizika.

Pro žáky věku 10 - 15 let | délka 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

Digitální stopa

Interaktivní vzdělávací aktivita pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ, která se věnuje tématům digitálního soukromí, digitální identity či kyberšikany. Žáci se v jejím rámci stávají součástí příběhu Báry Bezhlavé, která zde vystupuje jako jedna z hlavních postav a současně jako vypravěčka. Bára žákům postupně přibližuje všechna jmenovaná témata a vedle nastínění potenciálních rizik při pohybu na Internetu a sociálních sítích také naznačuje řešení vzniklých situací s důrazem na problematiku kyberšikany. Digitální stopa může být realizována s lektorem i bez něj (například pro samostudium žáků).

Pro žáky ve věku 10 - 12 let | délka 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

On-line obsah za hranou

Cílem preventivního semináře je především podpora základního právního vědomí žáků při jejich pohybu na Internetu. Hlavní pozornost je věnována různým typům nelegálního on-line obsahu, který by žáci mohli, byť neúmyslně, vytvářet, ať již jde o rasismus, pomluvy či obsah související s kyberšikanou (vydírání, zveřejňování fotek bez souhlasu...). Jednotlivé typy nelegálního obsahu jsou demonstrovány na vybraných judikátech českých soudů, kdy žáci mají sami rozhodnout, zda je daný výrok legální nebo ne. V případě nelegálního výroku pak získají rovněž informaci o výši trestu, které za dané jednání padl. Součástí je rovněž promítání jednoho dílu seriálu #martyisdead s následným rozborem nelegálního a nevhodného chování, které se často stává příčinou kyberšikany.

Pro žáky věku 12+ | délka 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

Fungování Internetu

Přednáška se zabývá vymezením pojmů v oblasti internetové bezpečnosti, vývojem Internetu od jeho vzniku po současnost, doménami a systémem doménových jmen. Budeme se věnovat i sociálním sítím a diskuzi o kyberšikaně včetně příkladů výhod a nevýhod užívání služeb sociálních sítí.

Pro žáky věku 12+ | délka 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

Sociální sítě

Představíme si pojem sociální síť a její vývoj v průběhu času. Budeme se zabývat nejznámějšími sociálními sítěmi, jejich funkcemi, výhodami a nevýhodami také, jak si na nich hlídat soukromí. Přednáška obsahuje i jednotlivé příklady kyberšikany, podílejí se na ní i dospívající, kteří si sami prošli kyberšikanou.

Pro žáky věku 12+ | časová dotace 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

Beseda s knihou "ON-LINE ZOO"

Dětem jsou zábavnou formou představena nejčastější rizika, která mohou v souvislosti s používáním internetu nastat, a to závislost na mobilu, zveřejňování nevhodných fotografií, grooming a další.

Pro žáky věku 6 - 8 let | délka 60 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

Děti a mobilní telefony

Na sociální sítě dnes drtivá většina dětí chodí z mobilního telefonu. Jaké sítě to však jsou? Facebook je již „mrtvý“, místo něj je tu Instagram, TikTok a další. Co je možné na těchto sítích najít a čím jsou nebezpečné? Jaké hry děti hrají, kde je stahují a jak je to s reklamou ve hrách, placením uvnitř aplikací či nákupy her? Společně s odborníkem si odpovíme na tyto i další otázky. Zároveň si ukážeme, jaké fotky bychom neměli zveřejňovat a řekneme si, jak tím můžeme našim dětem uškodit. Řeč přijde i na rodičovské zámky a závislost.

Pro rodiče | časová dotace 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

V případě zájmu o nabízené semináře nás kontaktujte na e-mailu: akademie@nic.cz.