Školy

Hlavním posláním Akademie CZ.NIC je osvěta a vzdělávání v oblasti internetových technologií. Proto také školám, pedagogům i studentům nabízíme kurzy jak v našich učebnách tak i přímo ve školách.

Kyberšikana

Přednáška provede účastníky různými formami kyberšikany, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování a zastrašování, krádež identity, průnik na účet s cílem dehonestovat oběť nebo vydírání. Účastníci se seznámí také s principy sociálního inženýrství, sextingu a různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k Internetu.

Pro žáky věku 12+ | délka 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

On-line obsah za hranou

Děti i dospělí uživatelé se často setkávají s nelegálním či závadovým obsahem na Internetu. Jak ale poznat co je nelegální a co "jen" nevhodné? Přednáška obsahuje i ukázky jednotlivých případů nelegálního obsahu (dětská pornografie, extremismus, nelegální obchod s drogami, porušování autorských práv, sebepoškozování a jiné) s důsledky těchto činů. V diskuzi si s žáky popíšeme možnosti, jak s takovým obsahem nakládat a jak se chránit.

Pro žáky věku 12+ | délka 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

Sociální sítě

Představíme si pojem sociální síť a její vývoj v průběhu času. Budeme se zabývat nejznámějšími sociálními sítěmi, jejich funkcemi, výhodami a nevýhodami také, jak si na nich hlídat soukromí. Přednáška obsahuje i jednotlivé příklady kyberšikany, podílejí se na ní i dospívající, kteří si sami prošli kyberšikanou.

Pro žáky věku 12+ | délka 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

Digitální stopa

Interaktivní vzdělávací aktivita, která se věnuje tématům digitálního soukromí, digitální identity či kyberšikany. Žáci se v jejím rámci stávají součástí příběhu Báry Bezhlavé, která zde vystupuje jako jedna z hlavních postav a současně jako vypravěčka. Bára žákům postupně přibližuje všechna jmenovaná témata a vedle nastínění potenciálních rizik při pohybu na Internetu a sociálních sítích také naznačuje řešení vzniklých situací s důrazem na problematiku kyberšikany. Digitální stopa může být realizována s lektorem i bez něj (například pro samostudium žáků).

Pro žáky ve věku 8 - 12 let | délka 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

Bezpečný internet

Přednáška je vedená spíše formou diskuze o internetu. Co rádi na internetu dělají oni sami, jak si mohou zabezpečit mobilní telefon, na co narazili ve hrách a co s tím můžeme dělat. Co jsou sociální sítě a jaké jsou jejich podmínky, také si pustíme krátké video o kyberšikaně a řekneme si co vše se může stát a jak tomu předcházet.

Pro žáky ve věku 8 - 12 let | délka 45 - 60 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

Fungování Internetu

Přednáška se zabývá vymezením pojmů v oblasti internetové bezpečnosti, vývojem Internetu od jeho vzniku po současnost, doménami a systémem doménových jmen. Budeme se věnovat i sociálním sítím a diskuzi o kyberšikaně včetně příkladů výhod a nevýhod užívání služeb sociálních sítí.

Pro žáky věku 12+ | délka 90 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě

Beseda s knihou "ON-LINE ZOO"

Dětem jsou zábavnou formou představena nejčastější rizika, která mohou v souvislosti s používáním Internetu nastat, a to závislost na mobilu, zveřejňování nevhodných fotografií, grooming a další.

Pro žáky věku 6 - 8 let | délka 60 minut | probíhá přímo ve škole po předchozí domluvě| vhodné pro menší skupiny dětí (jedna třída/max.30 dětí na jeden seminář)

Za zvířátky do ON-LINE ZOO

S dětmi se prostřednictvím příběhů z knihy ON-LINE ZOO vypravíme za zvířátky, která prožívají nesnáze na Internetu. Například opičák Olda je závislý na svém mobilním telefonu a panda Pavel se stal terčem kyberšikany. S dětmi si popovídáme o tom, jak je důležité mít koníčky a budovat vztahy s kamarády. Vysvětlíme si, že v případě kyberšikany bychom se měli co nejdříve svěřit rodičům a mnoho dalšího. Jelikož kniha obsahuje pět příběhů a v rámci programu pro děti se stihnou probrat pouze dva, bude po skončení následovat konzultace s paní učitelkou nad ostatními příběhy, které se týkají kybergroomingu, používání aplikací a sextingu.

Program pro děti je proložený cvičením a kreslením (dle potřeby daného kolektivu). Třída obdrží 2x publikaci a pracovní listy ke všem příběhům zdarma.

Pro předškoláky | délka programu pro děti 45 minut | délka konzultace s učitelkou/učitelem 30 minut | probíhá přímo ve školce po předchozí domluvě

V případě zájmu o nabízené semináře nás kontaktujte na e-mailu: akademie@nic.cz.