Kontakt

Zákaznická linka - nepřetržitý provoz

Telefon : +420 222 745 111,
Mobil: +420 731 657 660,
E-mail: podpora@nic.cz

Obecné informace

E-mail: kontakt@nic.cz
ID datové schránky: h4axdn8
Informace pro oznamovatele dle zákona o ochraně oznamovatelů

Poštovní adresa

CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob
Milešovská 1136/5
130 00 Praha 3

Fakturační údaje

IČ: 67985726
DIČ: CZ67985726
DIČ (DPH) - Německo: DE306401413

Číslo účtu - CZK: 276463778/0300
IBAN: CZ37 0300 0000 0002 7646 3778
SWIFT: CEKOCZPP
Banka: ČSOB, a. s.

Číslo účtu - CZK: 625/5500
IBAN: CZ31 5500 0000 0000 0000 0625
SWIFT: RZBCCZPP
Banka: Raiffeisenbank a. s.

Číslo účtu - USD: 268518759 / 0300
IBAN: CZ50 0300 0000 0002 6851 8759
SWIFT: CEKOCZPP
Banka: ČSOB, a. s.

Číslo účtu - EUR: 288234710/0300
IBAN: CZ38 0300 0000 0002 8823 4710
SWIFT: CEKOCZPP
Banka: ČSOB, a. s.

Číslo účtu - EUR: 4024117359/7500
IBAN: SK62 7500 0000 0040 2411 7359
SWIFT: CEKOSKBX
Banka: ČSOB, a. s. (Slovensko)

Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58624.
Orgánem mimosoudního řešení sporů mezi sdružením CZ.NIC, z. s. p. o., a jeho klienty, kteří jsou spotřebiteli, je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Infolinka

E-mailová konference

O nových službách a jiných novinkách se lze také dozvědět v e-mailové konferenci nic-news. Do konference se můžete přihlásit zde.

.news

.news byl zpravodaj, který nejdříve každý čtvrtrok a poté dvakrát do roka přinášel to nejdůležitější, co se za dané období kolem sdružení CZ.NIC událo. S rozvojem sociálních sítí a se změnou přístupu k informacím a jejich vnímání ztratil tento komunikační nástroj svoji důležitost a význam. Především v Novinkách, na blogu sdružení, prostřednictvím výše zmíněné e-mailové konference a dále na Twitteru, Facebooku nebo LinkedIn můžete sledovat všechny důležité informace o aktivitách, jimž se sdružení CZ.NIC věnuje.

Archiv vyšlých čísel:
2013/21 (PDF, 408 kb)
2013/20 (PDF, 384 kb)
2012/19 (PDF, 410 kb)
2012/18 (PDF, 1 100 kb)
2011/17 (PDF, 316 kb)
2011/16 (PDF, 460 kb)
2010/15 (PDF, 200 kb)
2010/14 (PDF, 268 kb)
2010/13 (PDF, 144 kb)
2010/12 (PDF, 260 kb)
2009/11 (PDF, 260 kb)
2009/10 (PDF, 352 kb)
2009/9 (PDF, 184 kb)
2009/8 (PDF, 355 kb)
2008/7 (PDF, 288 kb)
2008/6 (PDF, 213 kB)
2008/5 (PDF, 606 kB)
2007/4 (PDF, 861 kB)
2007/3 (PDF, 904 kB)
2007/2 (PDF, 471 kB)
2007/1 (PDF, 311 kB)