Robin Obůrka

Robin Obůrka

Robin Obůrka vystudoval obor Teoretická informatika na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Již při studiu začal pracovat ve sdružení CZ.NIC jako programátor pro výzkum a vývoj. Zde se podílí především na projektu Turris. Při práci se začal intenzivněji zajímat o verzovací nástroj Git. Získané zkušenosti ho přivedly k myšlence o Gitu přednášet; nejdříve začal vést předmět věnovaný Gitu na své domovské fakultě a poté i stejně zaměřený kurz v Akademii CZ.NIC. V rámci svých pracovních povinností se Robin stará také o serverovou infrastrukturu, s tím souvisí postupné zavádění technologie Ansible pro hromadnou správu serverů.