Git - univerzální verzovací systém

Účastníci se seznámí s použitím verzovacího systému Git, a to od základní spolupráce s ostatními členy týmu a komunity až po pokročilejší problémy jako je automatizované nasazení, správa Gitu na serveru apod. Účastník by měl poznat nástroj Git jako efektivní pomůcku pro verzování. Kurz je zaměřen na verzovací systém Git, nikoliv na problematiku verzování obecně.

Přestože se kurz do hloubky věnuje i samotným základům Gitu, jeho tempo není vyhovující pro začátečníky. Od účastníků kurzu se očekává zkušenost s vývojem na úrovni programování nebo automatizace, dobrá orientace v příkazové řádce a základní představa o tom, jaké výhody verzování nabízí pro organizaci práce.

Cíl kurzu

Kurz má tři základní cíle:

 • podrobně rozebrat použití základních příkazů
 • seznámit se s pokročilými technikami
 • naučit se, jak pomocí Gitu nastavit workflow pro váš vývojový tým a projekt

Osnova

 • Úvod do Gitu: Git, jeho filosofie, historické souvislosti, příprava produktivního pracovního prostředí

 • Lokální práce: Git z pohledu vývojáře; základy vnitřní implementace, základní workflow, organizace práce v repozitáři

 • Vzdálená práce: použití Gitu pro spolupráci více vývojářů

 • Pokročilé vlastnosti: pokročilé nástroje a techniky pro usnadnění práce

 • Řešení problémů: oprava chyb, náprava omylů, řešení vzorových problémů při každodenní práci

 • Správa vzdálených repozitářů: Git na serveru

 • Workflows: Pracovní postupy z různých úhlů pohledu: práce vývojáře, spolupráce v týmu, nastavení workflows pro váš projekt

Časová náročnost

Dvoudenní kurz (9 - 17 hod).

Vstupní podmínky

 • Kurz je určen pro vývojáře, kteří mají povědomí o tom, co je to verzování, k čemu slouží a jaké výhody přináší
 • Účastník kurzu by měl být schopen základní práce v příkazové řádce (pohyb po filesystému, editace souboru, spouštění příkazů).
 • Praktická cvičení jsou vedena na systému GNU/Linux a výuka se soustředí na ovládání Gitu v příkazové řádce (cílem je účastníka naučit s Gitem pracovat, výběr vhodného uživatelského rozhraní pro použití v praxi už záleží na jeho pozdější volbě).

Rozvrh

Datum Čas Místo Lektor Volná místa Cena s DPH Přihlásit