Git - univerzální verzovací systém

Účastníci se seznámí s použitím verzovacího systému Git od naprostých základů, přes spolupráci s ostatními členy týmu a komunity až po pokročilejší problémy jako je automatizované nasazení, správa Gitu na serveru apod. Účastník by měl poznat nástroj Git jako efektivní pomůcku pro verzování.

Kurz je zaměřen na verzovací systém Git, nikoliv na problematiku verzování obecně. Zájemce by tedy měl mít představu o tom, jaké výhody verzování nabízí a jak může být pro jeho práci užitečné.

Vhodná úroveň uchazeče je začátečník, který o použití Gitu uvažuje, případně mírně pokročilý, který si s Gitem „hraje“, ale není si svými kroky jistý a používá pouze omezenou sadu triviálních příkazů.

Cíl kurzu

Účastník se naučí používat Git jako efektivní pracovní pomůcku pro široké spektrum úkolů, získá dostatek znalostí pro zavedení Gitu do různě velkých projektů a týmů a v neposlední řadě se dozví, jak může Git usnadnit nasazení nových verzí produktů, aplikací a další často prováděné činnosti.

Osnova

  • Úvod do Gitu: jeho filosofie, historické souvislosti, základní představa o vnitřní implementaci

  • Příprava prostředí: důležitá nastavení, nachystání produktivního pracovního prostředí

  • Lokální práce: základy používání Gitu z pohledu vývojáře

  • Vzdálená práce: použití Gitu pro spolupráci, přispívání do projektů, k čemu a jak použít několik vzdálených repozitářů

  • Pokročilé vlastnosti: pokročilé nástroje bez kterých se neobejdete

  • Řešení problémů: řešení chyb, omylů, ale i problémů, které mohou potkat váš projekt

  • Správa vzdálených repozitářů: nasazení Gitu na serveru, dostupné možnosti, výhody vlastních řešení

  • Workflows: obecná doporučení pro použití Gitu, pojednání, jak Git implementovat ve vašem projektu

Časová náročnost

Dvoudenní kurz (9 - 17 hod).

Vstupní podmínky

Účastník kurzu by měl být schopen základní práce v příkazové řádce (pohyb po filesystému, editace souboru, spouštění příkazů). Praktická cvičení jsou vedena na systému GNU/Linux a výuka se soustředí na ovládání Gitu v příkazové řádce (cílem je účastníka naučit s Gitem pracovat a výběr vhodného uživatelského rozhraní pro použití v praxi už záleží na jeho pozdější volbě).

Rozvrh

Datum Čas Místo Lektor Volná místa Cena s DPH Přihlásit