Jiří Peterka

Jiří Peterka

Jiří Peterka působil 35 let na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, kde přednášel problematiku počítačových sítí. Po 20 let působil také jako nezávislý publicista a konzultant v oblasti elektronických komunikací, Internetu a eGovernmentu. Od června 2015 je členem Rady Českého telekomunikačního úřadu. Problematikou elektronických podpisů se zabývá již od roku 2000, kdy vznikala jejich první právní úprava. Je autorem řady článků k problematice elektronického podpisování, a nově také elektronické identifikace. Je také autorem knihy „Báječný svět elektronického podpisu“, která vyšla v edici CZ.NIC v roce 2011. Archiv jeho článků a přednášek je dostupný na adrese https://www.earchiv.cz.