Elektronické podpisy a jejich ověřování

Kurz je zaměřen na problematiku ověřování elektronických podpisů, pečetí i časových razítek, a na správnou interpretaci výsledků ověření, získaných pomocí různých nástrojů a služeb. Účastníci se dozví, podle čeho poznat, zda jde o elektronický podpis či pečeť, a jakého je druhu (kvalifikovaný, uznávaný, zaručený založený na kvalifikovaném certifikátu, zaručený, prostý). Probírána je také problematika digitální kontinuity (dlouhodobého uchovávání elektronických podpisů a pečetí), včetně ověřování platnosti uchovaných („přerazítkovaných“) podpisů a pečeti. Vše v kontextu unijního nařízení 910/2014 (nařízení eIDAS) a zákona č. 297/2016 Sb. o důvěryhodných službách.

Cíl kurzu

Naučit se správně ověřovat platnost elektronických podpisů a vědět, kdy (a jak dlouho) se lze spoléhat na jejich autenticitu a původ.

Osnova

 • nezbytné teoretické znalosti
  • jaké jsou druhy elektronických podpisů a pečetí, v čem se liší, časová razítka, kvalifikované prostředky
  • co se zkoumá při ověřování platnosti, volba rozhodného okamžiku, dostupnost revokačních informací (CRL seznamy, OCSP odpovědi), formáty a úrovně elektronických podpisů a pečetí (B-B, B-T, B-LT, B-LTA)
 • nástroje a služby pro ověřování platnosti a jejich specifika
  • program Adobe Acrobat Reader, služba SecuSign, úschovna CzechPOINTu, unijní služba DSS * praktické procvičení na ukázkových příkladech podepsaných a opečetěných elektronických dokumentů ve formátu PDF
 • problematika digitální kontinuity a tzv. uchovávání (preservation)
  • proč je možnost ověření platnosti omezena v čase, co se mění s plynutím času, jak prodloužit možnost ověření platnosti podpisu či pečeti, jak ověřovat „uchované“ podpisy
  • dostupné nástroje a služby pro uchovávání (SecuSign, DSS, řešení „vlastními silami“)
 • praktické procvičení na ukázkových příkladech dokumentů s „uchovanými“ elektronickými podpisy

Časová náročnost

Kurz je rozdělěn do dvou dopoledních bloků.

Vstupní podmínky

Nainstalovaný Adobe Reader. Kromě zájmu o problematiku elektronických podpisů nejsou pro kurz vyžadovány žádné vstupní znalosti.

Rozvrh

Datum Čas Místo Lektor Volná místa Cena s DPH Přihlásit