Provoz Akademie a akcí CZ.NIC

Pro účast na prezenčních kurzech nebo akcích je nutné respektovat aktuální opatření vlády a ministerstev. Konkrétní opatření pro Pracovní skupinové akce najdete pak zde.

Rádi bychom Vás tedy upozornili, že je zejména potřeba splnit některou z následujících podmínek (O-N-T):

  • absolvování RT-PCR testu v posledních 7 dnech,
  • absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,
  • absolvování RAT určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) na místě s negativním výsledkem, totéž platí, pokud prokážete podstoupení RAT online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,
  • absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod. (dokládá se čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením školy),
  • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
  • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,
  • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Nadále platí povinnost mít ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 % (bez výdechového ventilu), jde např. o respirátory FFP2 či nanoroušky. Tato povinnost neplatí pro přednášející nebo osoby, které jsou schopny tuto skutečnost doložit v souladu s opatřením.

Účastnit se samozřejmě nesmí osoby s příznaky onemocnění COVID-19.