Provoz Akademie a akcí CZ.NIC

Pro účast na prezenčních kurzech nebo akcích je nutné respektovat aktuální opatření vlády a ministerstev.

Rádi bychom Vás tedy upozornili, že je zejména potřeba splnit tyto podmínky:

  • bezinfekčnost se prokazuje pouze certifikátem o očkování nebo potvrzením o prodělání nemoci COVID-19 ne starším 180 dnů

  • PCR testy lze akceptovat pouze u osob mladších 18 let, s kontraindikací proti očkování (zaznamenané v ISIN), rozočkovaných osob (od aplikace první dávky jednodávkové vakcíny neuplynula doba 14 dnů, u dvoudávkové neuplynula od aplikace první očkovací dávky ke dni prokazování maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky a nebo od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů).

  • Nadále platí povinnost mít ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 % (bez výdechového ventilu), jde např. o respirátory FFP2 či nanoroušky. Tato povinnost neplatí pro přednášející nebo osoby, které jsou schopny tuto skutečnost doložit v souladu s opatřením.

Účastnit se samozřejmě nesmí osoby s příznaky onemocnění COVID-19.