Nový kurz Akademie CZ.NIC přiblíží bezpečnost a soukromí na Internetu

26.01.2018 9:40

Jednodenní kurz Bezpečnost a soukromí na Internetu je první letošní novinkou Akademie CZ.NIC, vzdělávacího centra správce české národní domény. Kurz je určený firmám, jejichž cílem je zvýšit povědomí svých zaměstnanců o rizicích v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale i domácím uživatelům, kteří se chtějí vyhnout rizikům spojeným s používáním Internetu a počítačů. Přednášejícím a zároveň garantem kurzu je Pavel Bašta, bezpečnostní analytik sdružení CZ.NIC a vedoucí Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ. První kurz se v nových prostorách Akademie CZ.NIC uskuteční 13. února, přičemž zájemci o něj se již nyní mohou registrovat na adrese akademie.nic.cz.

"Kurz je vhodný pro úředníky, účetní, operátory, recepční a další profese, pro které jsou Internet a počítač především pracovními nástroji. Běžní uživatelé si totiž často nemusí uvědomovat nástrahy, které na ně mohou na Internetu číhat. Účastníci kurzu od nás získají přehled o hrozbách v oblasti kybernetické bezpečnosti, o možné ochraně proti nim, případně o tom, jak je včas rozpoznat. Dále se seznámí s pojmy jako jsou sociální inženýrství, malware a pharming. V průběhu kurzu se budeme věnovat i otázkám týkající se anonymity a soukromí na Internetu, tedy tomu, co je digitální stopa, jak může být zneužita a jak si své soukromí lépe zabezpečit. Vše bude demonstrováno na reálných případech z praxe, a to především týmu CSIRT.CZ,“ uvádí garant kurzu Pavel Bašta.

Více informací o kurzu je k dispozici na webových stránkách Akademie CZ.NIC, kde se mohou zájemci přihlásit i na další školení sdružení CZ.NIC v Brně, Ostravě a Praze.