Akreditace

Akreditace MŠMT - vzdělávací instituce

Dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla udělena sdružení CZ.NIC akreditace (č. j.: MSMT-22001/2014-1) vzdělávací instituce k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.