Akreditace

Akreditace IPv6 Forum

V červnu 2014 získal kurz Implementace IPv6 prestižní certifikaci IPv6 Forum Certified Course (Gold). Tuto mezinárodní certifikací získalo v současné době pouze necelých 40 kurzů z celého světa a jediný v České republice. Nezbytnou podmínkou pro získání certifikace byla rovněž akreditace lektora, kdy se Petr Černohouz zařadil do prestižní skupiny školitelů IPv6 Forum Certified Trainer (Gold).

Akreditace MŠMT - vzdělávací instituce

Dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla udělena sdružení CZ.NIC akreditace (č. j.: MSMT-22001/2014-1) vzdělávací instituce k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.