Radek Pavlíček

Radek Pavlíček

Radek pracuje ve Středisku Teiresiás na Masarykově univerzitě, kde jsou jeho hlavní pracovní náplní činnosti vedoucí k zajištění přístupnosti virtuálního prostředí univerzity (webů, aplikací, dokumentů, atp.). Aktivně se zapojuje do pořádání či spolupořádání akcí, jejichž primární cílovou skupinou jsou zájemci s těžkým zrakovým postižením. Ať už je to Agora – workshopy o výpočetní technice, workshopy o ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku či letní seminář o didaktice výuky žáků a studentů se zrakovým postižením. Podílí se také na technickém zabezpečení ICCHP Summer Univerzity a konference ICCHP. Je českým národním koordinátorem ICC – mezinárodního tábora pro studenty s těžkým postižením zraku, od srpna 2016 zastává funkci místopředsedy Asociace ICC, která tuto akci organizuje. Ve firmě GALOP sro. se pak věnuje testování a lokalizaci screen readeru JAWS a zvětšovacího programu MAGic.