IPv6 a DNSSEC ve veřejné správě a veřejných zakázkách

Kurz reaguje na Usnesení vlády č. 982 z 18. prosince 2013, které zavádí povinnost zabezpečení domén veřejné správy prostřednictvím technologie DNSSEC a rozšiřuje povinnosti související s implementací IPv6. V rámci kurzu organizovaného ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu se účastníci seznámí jak s těmito internetovými technologiemi a významem jejich implementace, tak s tím, jak správně vypsat veřejnou zakázku zahrnující tyto služby. Kurz je tak vhodný nejen pro zástupce veřejné správy, ale rovněž společnosti zabývající se veřejnými zakázkami či ISPs (Internet Service Providers).

Vzhledem k tomu, že podle výše uvedeného usnesení vlády může povinnost implementace IPv6 a DNSSEC dopadnout rovněž na všechny subjekty čerpající prostředky ze strukturálních fondů, je kurz vhodný rovněž pro společnosti či sdružení, které vytvářejí webové stránky financované z fondů EU.

Pro veřejnou správu (ministerstva, ústřední orgány státní správy, kraje, města a obce) je v případě závazného potvrzení účast na kurzu bezplatná! Pro tuto nabídku nás prosím kontaktujte na akademie@nic.cz.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout základní přehled o internetových technologiích IPv6 a DNSSEC a jejich významu zejména pro veřejnou správu a zároveň poskytnout odpověď na otázku, jak správně vypsat výběrové řízení zahrnující tyto technologie. V rámci kurzu bude věnována pozornost rovněž rozdílům mezi Usnesením vlády č. 727 z 8. června 2009 a Usnesením č. 982 z 18. prosince 2013 a povinnostem, které z těchto dokumentů vyplývají.

Osnova

Představení IPv6 a DNSSEC
• Představení IPv6: proč je IPv6 důležité, jak je to s volnými IPv4 adresami
• Jak IPv6 implementovat
• Představení DNSSEC: proč je důležité technologii implementovat
• Jak DNSSEC implementovat

Povinnosti pro veřejnou správu
• Představení Usnesení vlády č. 982 z 18. prosince 2013, definice subjektů, na které se toto usnesení a povinnosti z něho vyplývající vztahují, co jsou to „relevantní služby“.
• Vazba na strategické dokumenty: Digitální Česko 2.0; Digitální Agenda pro Evropu.
• Jak si vede veřejné správa: kdo dodržuje a kdo nedodržuje dané Usnesení vlády.

IPv6 a DNSSEC ve veřejných zakázkách
• Jak správně nadefinovat IPv6 a DNSSEC do zadávací dokumentace.
• Co se může stát v případě, že tato povinnost bude opomenuta.

Zahrnutí IPv6 a DNSSEC do pravidel strukturálních fondů
• Uzavřená část zaměřená na zapracování požadavku na IPv6 a DNSSEC do pravidel strukturálních fondů v souladu s Usnesením vlády č. 982 a kontrolu dodržování této povinnosti u příjemců dotací.

Časová náročnost

Půldenní kurz (9:00-13:00)

Vstupní podmínky

  • Kurz nevyžaduje žádné specifické znalosti.

Rozvrh

Datum Čas Místo Lektor Volná místa Cena s DPH Přihlásit