Datové schránky teoreticky i prakticky

Kurz je určen všem, kteří chtějí umět obsluhovat svoji datovou schránku tak, aby jim šetřila čas a peníze a už nechtějí chodit na poštu či se obávat, že propásnou důležitou zásilku.

Osnova

  • Co je to datová schránka. Jednoduchá definice datové schránky, základní terminologie, se kterou se pracuje (ID datové schránky, uživatelské jméno, držitel datové schránky, uživatel - oprávněná osoba, pověřená osoba, administrátor, identifikátor datové zprávy, PDZ – poštovní datové zprávy, DDZ – dotované datové zprávy, ODZ – odpovědní datové zprávy, ISDS, CzechPoint, právní fikce, legalizace, vidimace).

  • K čemu datovou schránku používat (a proč), alternativy a obecně k digitálnímu (elektronickému) právnímu jednání. K čemu „datovku“ využívat mohu a k čemu musím (když už ji mám). Elektronický podpis – co to vůbec je elektronický podpis – co všechno může být elektronický podpis, vlastnosti, vztah k běžnému (vlastnoručnímu). Elektronická identita. Autorizovaná konverze dokumentů.

  • Jak si ji zřídit/či komu bude zřízena ze zákona. Zřízení datové schránky na žádost a ze zákona, druhy datových schránek.

  • Zpřístupnění datové schránky a základní obsluha datové schránky. Možnosti přístupu k datové schránce (webové rozhraní, aplikace), HW pro přístup, první přihlášení, možnosti (bezpečného) přihlašování (heslo, certifikát, bezpečnostní klíč, SMS kód … a jejich kombinace), základní nastavení, kde zjistit informace o účtu, nastavení dalších uživatelů. Můžu změnit ID datové schránky/uživatelské jméno? Zneplatnění přístupových údajů. Znepřístupnění/Zrušení datové schránky. Praktická ukázka základním nastavením datové schránky.

  • Doručování do datové schránky. Příjem zpráv, notifikace a jejich nastavování (SMS, e-mail, zpoplatnění), fikce doručení, příjem poštovních datových zpráv (PDZ) + možnost deaktivace příjmu poštovních datových zpráv. Praktická ukázka nastavení notifikace, příjmu datové zprávy, deaktivace PDZ.

  • Odesílání zpráv z datové schránky. Komu lze zprávy odesílat, jaké soubory mohou být odesílány, odesílání PDZ, DDZ, ODZ. Nastavení identifikace odesílatele. Elektronické právní jednání – co znamená odeslat zprávu datovou schránkou a proč mít nad odesílanými zprávami kontrolu (fikce podpisu). Praktická ukázka odeslání datové zprávy.

  • Uchovávání datových zpráv. Dodání a doručení, jak dlouho datová zpráva v datové schránce zůstane, jak a kam datové zprávy ukládat, archivace elektronických dokumentů.

  • Seznam držitelů datových schránek. Kde najít datovou schránku osoby, které chci poslat datovou zprávu. Kdo všechno v seznamu je a jak v něm nebýt (opt-out princip). Praktická ukázka hledání v seznamu.

Časová náročnost

Půldenní on-line kurz.

Vstupní podmínky

Základní znalost práce s PC.

Rozvrh

Datum Čas Místo Lektor Volná místa Cena s DPH Přihlásit