Moodle prakticky

Účastníci kurzu se seznámí s tvorbou kurzu, základními nástroji a funkcemi k tvorbě výukových materiálů, komunikaci s účastníky kurzu. Součástí kurzu je také praktická práce s nástroji k odevzdávání úkolů a tvorba testů, včetně metodických doporučení.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s tvorbou kurzů v Moodlu na úrovni, která jim umožní využít Moodle jako plnohodnotné prostředí k online výuce i jako doplněk prezenční výuky, který je velice vhodný k odevzdávání úkolů, testování a komunikaci. Účastníci si vše prakticky vyzkouší ve cvičné verzi Moodlu, kterou budou mít na kurzu k dispozici.

Osnova

 • Základní pojmy, doporučená nastavení a organizace kurzů ve škole
 • Práce s kurzy
 • Praktické ukázky hotových kurzů.
  • Vytvoření kurzu, základní nastavení, formáty kurzu.
  • Nejčastější problémy s nastavením kurzu.
 • Práce s výukovými materiály
  • Přidání hotových výukových materiálů do kurzu.
  • Tvorba výukových materiálů.
 • Úkoly a hodnocení
  • Zadávání úkolů po technické a metodické stránce.
  • Způsoby hodnocení a zadávání zpětné vazby.
 • Práce s uživateli
  • Práce s uživatelskými účty, možnosti využití školních účtů.
  • Uživatelské role v kurzu.
  • Zápis uživatelů do kurzu, rozdělení uživatelů do skupin.
 • Správa
  • Zálohování kurzu.
  • Životní cyklus kurzu, příprava kurzu na nový školní rok.
 • Testování
  • Tvorba testových úloh.
  • Metodické poznámky a doporučení k tvorbě testů.
  • Jak předcházet podvodům.
  • Praktické tipy k testovým úlohám napříč předměty.

Časová náročnost

Jednodenní kurz.

Vstupní podmínky

Účastníci by měli mít základní uživatelské znalosti a dovednosti z oblasti počítačové gramotnosti, nepotřebují žádné speciální vstupní znalosti z oblasti e-learningu a online vzdělávání. Účastníci budou potřebovat počítač s aktuální verzí jednoho z nejrozšířenějších prohlížečů (např. Chrome, Firefox, Chromium nebo Edge).

Rozvrh

Datum Čas Místo Lektor Volná místa Cena s DPH Přihlásit