Ansible - úvod do hromadné automatizace

Ansible je open-source nástroj pro configuration management, který používá deklarativní jazyk pro popis požadovaného stavu konfigurovaných strojů. Jeho silnou stránkou oproti podobně zaměřeným nástrojům je relativně strmá učící křivka.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s automatizací serverové infrastruktury pomocí nástroje Ansible. Součástí kurzu jsou reálné příklady od naprostých základů, jako je provedení jednoho příkazu na několika serverech, až po vytváření znovupoužitelných celků popisujících libovolné množství propojených serverů. Závěr je pak věnován doporučení osvědčených postupů na základě zkušeností s převodem správy stávající infrastruktury do výhradní správy Ansible a představení zajímavých možností využití a souvisejících nástrojů.

Osnova

 • princip infrastructure-as-a-code
 • seznámení s architekturou Ansible
 • ad-hoc použití
 • inventáře
 • moduly v Ansible, idempotentnost operace
 • podmínky, proměnné, cykly
 • šablony
 • playbooky, handlery
 • role
 • související ekosystém nástrojů (vault, galaxy, ...)

Časová náročnost

Jednodenní kurz (9:00 - 17:00).

Vstupní podmínky

 • Základy správy linuxového systému (SSH, konfigurační soubory, služby, ...)

Rozvrh

Datum Čas Místo Lektor Volná místa Cena s DPH Přihlásit