Kyberšikana a další rizikové jevy na Internetu

Jednodenní kurz provede účastníky různými formami kyberšikany, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování a zastrašování, krádež identity, průnik na účet s cílem dehonestovat oběť nebo vydírání. Účastníci se seznámí také s principy sociálního inženýrství, sextingu a různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k Internetu.

Cíl kurzu

Po absolvování kurzu získá účastník přehled o jednotlivých formách kyberšikany a naučí se je na jednotlivých kazuistikách řešit. Ve workshopové části pak získá tipy, jak toto téma přiblížit dětem zábavnou formou a budou mu představeny aktuální trendy v této oblasti.

Osnova

 • Kyberšikana

  • co je kyberšikana
  • důsledky kyberšikany
  • kdo jsou lidé, kteří šikanují?
 • Formy kyberšikany

  • verbální útoky
  • ztrapňování šířením fotografie nebo videa
  • vyhrožování, zastrašování
  • rizika sextingu
  • vydírání
  • krádež identity
 • Kybergrooming a rizika seznamování

  • vzbuzování důvěry
  • tipování oběti
  • metody oslovování dětí
  • emoční závislost
 • Sociální inženýrství

  • metody navazování osobního kontaktu s obětí
  • efekt zrcadlení (mirroring)
  • fáze útoků
 • Kazuistiky

  • Řešení konkrétních případů kyberšikany a kybergroomingu
 • Workshopová část

  • rozpoznání falešných profilů
  • řešení kazuistik jednotlivých forem kyberšikany
  • tipy do výuky
  • ukázky preventivních aktivit a projektů

Časová náročnost

Jednodenní kurz (9 - 17 hod.).

Vstupní podmínky

Kurz je určen nejen pedagogům a sociálním pracovníkům, ale i rodičům a široké veřejnosti se zájmem o rozšíření dovedností ve vztahu k rizikovým jevům na Internetu.

Rozvrh

Datum Čas Místo Lektor Volná místa Cena s DPH Přihlásit