Elektronická komunikace pro školy

Spolu se vznikem registru orgánů veřejné moci (OVM) dochází k významným změnám v elektronické komunikaci škol a školských zařízení. Těm, kteří ji zatím nemají, bude od 1. července 2017 povinně zřízena datová schránka.

Změny se však dotknou i těch, kteří již datovou schránku mají. Ve většině případů se totiž jedná o datovou schránku právnické osoby (PO), která bude změněna na datovou schránku OVM. Tato na první pohled možná drobná změna má však významné dopady např. do povinného doručování vybraných dokumentů elektronicky nebo v určení lhůty doručení.

Vedle toho se na školy vztahuje též Nařízení eIDAS, resp. zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru, který upravuje především elektronické podepisování dokumentů.

Cíl kurzu

Cílem kurzu, určeného především vedoucím a administrativně-technickým pracovníkům škol, je nabídnout ucelený pohled na změny spojené s elektronickou komunikací škol a školských zařízení včetně konkrétních dopadů na vybrané činnosti.

Osnova

Datové schránky

  • Úvod do datových schránek – co je to datová schránka, jaké jsou typy datových schránek, možnosti přihlášení.

  • Právní úprava datových schránek – zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, povinné zasílání dokumentů držitelům datových schránek v praxi školy a školských zařízení, následky nesprávného doručení včetně judikatury, určení okamžiku doručení. Požadavky vyplývající ze zákona o archivnictví.

  • Datové schránky prakticky – praktické seznámení s oficiálním webovým rozhraním www.mojedatovaschranka.cz, možnosti nastavení (avíza o příchozí zprávě, změna hesla…), práce s bezplatně dostupnou aplikací Datovka.

Archivace elektronických dokumentů ve spisové službě

  • Způsoby vedení spisové služby – listinná versus elektronická podoba

  • Archivace zpráv v elektronické spisové službě

  • Provádění autorizované konverze

Nařízení eIDAS a elektronické podepisování

  • Představení nařízení eIDAS a jeho implementace v ČR: eIDAS jako nařízení přímo účinné v ČR; národní úprava v podobě zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a tzv. změnového zákona č. 298/2016 Sb.

  • Elektronický podpis dle eIDAS: úprava elektronických podpisů a rozdíl mezi zaručeným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým podpisem; certifikáty pro vytváření elektronických podpisů a prostředky pro jejich uložení; (kvalifikované) elektronické pečetě a jejich vztah k elektronickým značkám dle zákona č. 227/2000 Sb.

  • Dopady nařízení eIDAS na školy: povinnost elektronického podepisování/označování dokumentů, ověřování platnosti elektronických podpisů.

  • Elektronický podpis prakticky: jak a kde si pořídit uznávaný elektronický podpis, služby pro ověřování elektronických podpisů.

Časová náročnost

Jednodenní kurz (9:00 - 17:00).

Vstupní podmínky

Pro absolvování kurzu nejsou nutné žádné vstupní znalosti, je však uvítáno alespoň minimální povědomí o elektronickém podpisu a elektronické identifikaci.

Rozvrh

Datum Čas Místo Lektor Volná místa Cena s DPH Přihlásit