Bezpečnost webových aplikací

Webové aplikace jsou nedílnou součástí kyberprostoru a velmi často se stávají snadným prostředkem kyberkriminality. Nechráněné webové aplikace ohrožují různé infrastruktury (finanční, obrannou, zdravotnickou atd.), jejichž zabezpečení je tím náročnější, čím více jsou složitější a propojenější. Kurz Bezpečnost webových aplikací je určen těm, kdo nechtějí tolerovat bezpečnostní problémy spojené s webovými aplikacemi. Připravili jsme kurz, který účastníky názorně provede nejen základními tematickými pojmy, ale především slabými místy webových aplikací, jejich bezpečnostním testováním, ale i důležitým vztahem dodavatele a odběratele v záležitosti dostatečného zabezpečení webové aplikace.

Cíl kurzu

Kurz cílí nejen na teoretické, ale zejména na praktické pochopení bezpečnosti webových aplikací. Počítaje v to především identifikaci slabých míst nejen manuálně, ale i za pomoci užitečných nástrojů (OWASP ZAP). Účastník na základě získaných znalostí může dále budovat své know-how (zabezpečení konkrétních platforem, management bezpečnosti, rozsáhlejší bezpečnostní testování...).

Osnova

 • Základní pojmy:
  • bezpečnost
  • webové aplikace
  • bezpečnost webových aplikací
  • hrozby, dopady, rizika, zranitelnosti
 • Slabá místa webových aplikací
  • injektování
  • chybná autentizace a správa relace
  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • nezabezpečený přímý odkaz na objekt
  • nezabezpečená konfigurace
  • expozice citlivých dat
  • chyby v řízení úrovní přístupů
  • Cross-Site Request Forgery (CSRF)
  • použití známých zranitelností komponent
  • neošetřená přesměrování a předávání
  • další slabiny.
 • Testování bezpečnosti webových aplikací
  • metody a postupy
  • OWASP Zed Attack Proxy
  • další nástroje
 • Dodavatel webové aplikace vs. odběratel

Časová náročnost

Jednodenní kurz (9:00 – 17:00).

Vstupní podmínky

Základní znalost webových technologií (HTML, SQL, JavaScript, CSS atp.)

Rozvrh

Datum Čas Místo Lektor Volná místa Cena s DPH Přihlásit
25.04.2019 9:00–17:00 Praha 3 Petr Dušek 8 2 420,00 Kč Přihlásit
27.05.2019 9:00–17:00 Praha 3 Petr Dušek 14 2 420,00 Kč Přihlásit
24.06.2019 9:00–17:00 Praha 3 Petr Dušek 16 2 420,00 Kč Přihlásit