Přehed všech kurzů

Ansible - Hromadná automatizace a správa serverů

Účastníci se seznámí s výhodami hromadné automatizace a možnostmi správy serverové infrastruktury pomocí nástroje Ansible. Součástí školení jsou kromě teoretické části i reálné příklady od naprostých základů (provedení jednoho příkazu na několika serverech, …), až po vytváření znovupoužitelných celků popisujících libovolné množství propojených serverů. Závěr školení je pak věnován doporučení osvědčených postupů na základě osobních zkušeností s převodem správy stávající infrastruktury do výhradní zprávy pomocí nástroje Ansible. Bonusem je představení zajímavých možností využití zejména v kombinaci s dalšími nástroji. Všechny užité příklady vycházejí z reálné praxe.

Bezpečnost a soukromí na Internetu

V rámci kurzu se seznámíme s nejběžnějšími hrozbami, kterým mohou uživatelé jak v práci, tak i doma čelit a řekneme si také, jak rizikům předcházet. Kromě seznámení se s pojmy a podstatou hrozeb jako jsou sociální inženýrství, malware nebo pharming se také zaměříme na otázky anonymity a soukromí na Internetu a účastníci se tak dozvědí, co je digitální stopa, jak může být zneužita a jak si své soukromí lépe zabezpečit. Vše je vysvětlováno na podkladu reálných případů z praxe CSIRT.CZ i jiných zdrojů.

Digitální design bez pariér pro začátečníky

Přes řadu legislativních opatření i osvěty v této oblasti je přístupnost a inkluzivní design stále na okraji zájmu těch, kdo vytváří produkty v digitálním (virtuálním) světě – weby, dokumenty, mobilní či webové aplikace.

Kurz Digitální design bez bariér je proto určen všem, kdo chtějí mít své digitální produkty bez obtíží přístupné co nejširší skupině uživatelů. Na kurzu se posluchači seznámí se základy tématiky přístupnosti a inkluzivního designu, a dozví se, co by měli dělat pro to, aby uživatelům svých produktů nekladli do cesty zbytečné překážky.

E-mailová autentifikace

E-mailová autentifikace je klíčová pro doručitelnost e-mailů nehledě na jejich objem. Od jednotek mezi "lidmi", přes transakční zprávy až po hromadné, autentifikace má zásadní vliv na rychlost a míru doručení, ale i zátěž na serverech. Správné nastavení SPF a DKIM není triviální a důkazem je obrovské množství nevalidních SPF záznamů a špatné podepisování DKIM. Naučíte se k čemu je DMARC a jak vám může pomoci správně implementovat SPF a DKIM a identifikovat skryté části infrastruktury. Kurz je rozdělen na část pro odchozí zprávy a část pro zpracování příchozích zpráv.

Git - univerzální verzovací systém

Účastníci se seznámí s použitím verzovacího systému Git, a to od základní spolupráce s ostatními členy týmu a komunity až po pokročilejší problémy jako je automatizované nasazení, správa Gitu na serveru apod. Účastník by měl poznat nástroj Git jako efektivní pomůcku pro verzování. Kurz je zaměřen na verzovací systém Git, nikoliv na problematiku verzování obecně. Přestože se kurz do hloubky věnuje i samotným základům Gitu, jeho tempo není vyhovující pro začátečníky. Od účastníků kurzu se očekává zkušenost s vývojem na úrovni programování nebo automatizace, dobrá orientace v příkazové řádce a základní představa o tom, jaké výhody verzování nabízí pro organizaci práce.

Kyberšikana a další rizikové jevy na Internetu

Jednodenní kurz provede účastníky různými formami kyberšikany, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování a zastrašování, krádež identity, průnik na účet s cílem dehonestovat oběť nebo vydírání. Účastníci se seznámí také s principy sociálního inženýrství, sextingu a různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k Internetu.

Praktikum ověřování elektronických podpisů

Kurz je zaměřen na problematiku ověřování elektronických podpisů, pečetí i časových razítek, a na správnou interpretaci výsledků ověření, získaných pomocí různých nástrojů a služeb. Účastníci se dozví, podle čeho poznat, zda jde o elektronický podpis či pečeť, a jakého je druhu (kvalifikovaný, uznávaný, zaručený založený na kvalifikovaném certifikátu, zaručený, prostý). Probírána je také problematika digitální kontinuity (dlouhodobého uchovávání elektronických podpisů a pečetí), včetně ověřování platnosti uchovaných („přerazítkovaných“) podpisů a pečeti. Vše v kontextu unijního nařízení 910/2014 (nařízení eIDAS) a zákona č. 297/2016 Sb. o důvěryhodných službách.

Principy a správa DNS

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy protokolu DNS a vysvětlit roli rekurzivního a autoritativního serveru. V kurzu se také účastníci v praktických cvičeních seznámí s konfigurací nejpoužívanějších implementací DNS serverů. Po absolvování kurzu by účastníci měli být schopni nastavit rekurzivní server, vypropagovat doménu na autoritativním serveru a hledat a opravovat chyby v DNS serveru.

Turris prakticky

Kurz seznámí posluchače s routery Turris Omnia a Turris MOX. Detailněji se rozebere co router vlastně umí a jak funguje. V rámci praktických cvičení si účastníci zkusí zotavení z různých stupňů rozbití routeru a také si nastaví nejpoužívanější služby přímo na routeru. Praktická cvičení probíhají na routerech Turris Omnia Akademie CZ.NIC.

Úvod do Linuxu

Operační systém Linux na osobních počítačích již dávno není platformou pouze pro odborníky a nadšence. Linux dokáže být jak úzce profilovaným nástrojem pro odborníky, tak i hezkým, stabilním, efektivním a plně hodnotným operačním systémem pro velkou část populace. Díky jeho plynulému použití i na starších počítačích, velkým možnostem úprav a množství alternativních programů si jej každý může přizpůsobit svým potřebám.

Vim

Vim je nejznámější pokročilý textový editor na světě, který zvládá nevídané operace, ze kterých se vám bude tajit dech. Přijďte se alespoň část těchto kouzel naučit na jednodenním kurzu pro začátečníky. Vaše práce s textovými soubory se posune do úplně jiné roviny editace a psaní textu.

3D tisk

Kurz seznámí účastníky s technologiemi 3D tisku, představí jim projekt RepRap a princip opensource komunity. Náplní kurzu bude kompletní proces 3D tisku, od získání modelu, přes přípravu strojového kódu po samotný tisk. Zároveň budou účastníci seznámeni s typickými problémy vznikajícími při tisku a jejich troubleshootingem. Znalost modelování je vhodná, ale není nutná. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky.