Jan Šnyrych

Jan Šnyrych

Jan Šnyrych se dlouhodobě zabývá ICT a asistivními technologiemi pro zrakově postižené, přičemž je sám jejich uživatelem. Ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých má v působnosti činnosti související s přístupností a za SONS je také členem Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. Vede časopis o technice pro zrakově postižené, testuje a lokalizuje nové asistivní technologie a je též autorem výukových materiálů pro zrakově postižené uživatele ICT.