Jiří Průša

Jiří Průša

Již více než deset let se věnuje problematice eGovernmentu jak na domácí, tak evropské úrovni. V CZ.NIC má na starosti aktivity zaměřené na podporu veřejné správy a implementaci evropských projektů – zejm. CZ.PEPS (budování národního eIDAS uzlu pro přeshraniční uznávání eID) či účast v projektu STORK 2.0, který položil základy současného nařízení eIDAS v oblasti elektronické identifikace.

Ve vztahu k nařízení eIDAS je Jiří Průša členem pracovních skupin jak při Ministerstvu vnitra ČR, tak Evropské komisi, a zároveň řešitelem výzkumného projektu "Dopady Nařízení eIDAS a systému elektronického doručování v ČR“ podpořeném Technologickou agenturou ČR.

Externě působí rovněž na Metropolitní univerzitě Praha, kde vede kurz „Informační systémy veřejné správy a eGovernment“ a „Informatika v právu a veřejné správě“. Svoji dovolenou tráví nejraději v Africe, kde učí práci s počítačem.