Václav Maněna

Václav Maněna

Václav Maněna působí na lyceu ve Školách Březová, kde probíhá výuka distnačním způsobem s využitím LMS Moodle. Má dlouholeté zkušenosti se zaváděním e-learningu a technologií do výuky na všech typech škol. Je správcem facebookové skupiny Moodle CZ & SK, na svém YouTube kanálu Videovýuka s Václavem Maněnou zveřejňuje videa pro učitele. Více informací si můžete prohlédnout na jeho webu https://manena.info/.

Kontaktní údaje

E-mail:

Kurzy: