Datové schránky

Kurz podrobně seznámí uživatele s datovými schránkami a všemi aspekty jejich fungování včetně právních předpisů. Účastníci se tak na kurzu dozví nejen to, jaké povinnosti jsou s datovými schránkami spojeny, ale například i to, jak je to s lhůtou doručení, co se stane, když obdrží zprávu, která není jejich či jak nakládat s datovými zprávami v dlouhodobém horizontu. Nedílnou součást kurzu představuje problematika elektronického podpisu.

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra v rámci dalšího vzdělávání úředníků územně samosprávních celků (AK/PV-501/2013) je určen jak pracovníkům městských a obecních úřadů či ministerstev, tak firmám, které se chtějí datové schránky naučit obsluhovat a zároveň mít jistotu, že vše dělají správně a nic nepropásnou.

Garant

Jiří Peterka

Cíl kurzu

Cílem kurzu je účastníky podrobně seznámit s datovými schránkami a s nimi související legislativou tak, aby účastníci uměli nejen odeslat datovou zprávu, ale i věděli, jaké povinnosti jsou s jejich použitím spojeny.

Osnova

PRVNÍ DEN

Úvod do datových schránek

 • základní aspekty datových schránek, resp. informační systém datových schránek (ISDS)
 • typy komunikace (veřejnoprávní versus soukromoprávní)

Architektura datových schránek

 • druhy datových schránek dle typů uživatelů
 • nastavení jednotlivých rolí a identifikace v ISDS
 • datové zprávy, koncept obálky datové zprávy, přílohy a omezení spojená s datovými zprávami

Základy elektronického podpisu

 • základními aspekty elektronických dokumentů
 • autenticita a pravost dokumentu a platnost elektronického podpisu
 • vznik elektronického podpisu, soukromý klíč, certifikát či certifikační autorita
 • identifikace podepisující osoby, elektronické značky a časových razítek

Problematika digitální kontinuity

 • problematikou dlouhodobého uchovávání datových zpráv
 • archivace dokumentů z pohledu zákona
 • vyvratitelná domněnka pravosti

DRUHÝ DEN

Právní aspekty datových schránek

 • právní úprava datových schránek (související judikáty a výklady)
 • okamžik dodání a doručení
 • problematika tzv. správné datové schránky
 • důsledky a povinnosti, vyplývající z držení datové schránky (povinnost elektronické komunikace s orgány veřejné moci)

Fungování datových schránek

 • možnosti nastavení datových schránek včetně notifikace příchozí zprávy
 • aditivní služby (poštovní datové zprávy, datový trezor atd.)
 • ověřování datových zpráv
 • přihlašování pomocí datových schránek (k ePortálu ČSSZ, do daňové informační schránky)

Obsluha datových schránek

 • správa datových schránek přes webové rozhraní
 • vybrané programy pro práci s datovými schránkami

Časová náročnost

Dvoudenní kurz

Vstupní podmínky

Vyjma základů ovládání počítače nejsou pro kurz vyžadovány žádné vstupní znalosti, výhodou však je, když účastníci s datovými schránkami již přišli do styku.

Rozvrh

Datum Čas Místo Lektor Volná místa Cena s DPH Přihlásit