Bezpečnost mobilních aplikací

S rozvojem tzv. chytrých telefonů si své místo v kyberprostoru získaly různé mobilní aplikace. V mnoha ohledech aplikace užitečné, nicméně jsou také dalším možným prostředkem kyberkriminality. Kurz Bezpečnost mobilních aplikací je určen těm, kdo se chtějí postavit bezpečnostním problémům spojených s mobilními aplikacemi, seznámit se základy bezpečnosti mobilních aplikací a na základě získaných poznatků si dále rozvíjet své dovednosti.

Osnova

Jednodenní kurz účastníky provede základy bezpečnosti mobilních aplikací a seznámí je především s následujícími kapitolami:

 • Úvod.

 • Bezpečnost mobilních aplikací v životním cyklu vývoje.

 • Stručně o požadavcích na bezpečnost (MASV):

  • Požadavky na architekturu, design a modelování hrozeb.
  • Požadavky na ochranu úložiště dat a na ochranu soukromí.
  • Požadavky na kryptografii.
  • Požadavky na ověřování a správu relací.
  • Požadavky na síťovou komunikaci.
  • Požadavky na kvalitu kódu a nastavení buildů.
  • Požadavky na odolnost proti reversnímu inženýrství a manipulaci.
 • Cheklist požadavků na zabezpečení mobilních aplikací.

 • Workshopová část:

  • Testování.
  • Rootování.
  • Pořízení .apk.
  • Aplikace v emulátoru.
  • MobSF (Mobile Security Framework; vyzkoušíme si automatickou statickou analýzu).
  • DIVA (Damn insecure and vulnerable App – záměrně zranitelná aplikace):
   • Nezabezpečené logování.
   • Problém hardcodingu.
   • Nezabezpečené datové úložiště.
   • Nezabezpečená validace vstupu.
   • Nedostatečné řízení přístupu.

Časová náročnost

Jednodenní kurz (9:00 - 17:00).

Vstupní podmínky

Aktivní zájem o bezpečnost mobilních aplikací. Kurz je zaměřen na bezpečnost, nikoliv na vysvětlování dílčích technologií. Učebna je vybavena PC s Ubuntu. Vítán je zájem doplňovat si dovednosti i po samotném kurzu, který je časově limitován a zcela jistě se nedostaneme ke všem oblastem velmi rozsáhlého tématu.

Rozvrh

Datum Čas Místo Lektor Volná místa Cena s DPH Přihlásit
26.04.2019 9:00–17:00 Praha 3 Petr Dušek 8 2 420,00 Kč Přihlásit
28.05.2019 9:00–17:00 Praha 3 Petr Dušek 10 2 420,00 Kč Přihlásit
25.06.2019 9:00–17:00 Praha 3 Petr Dušek 14 2 420,00 Kč Přihlásit